top of page

עלות 180 שח

מידע על הכיולים האנרגטיים כאן

חופשי חודשי

עלות חודשית 380 שח

מתאים למי שחשוב לה להרגיש את

האנרגיה של התרגול ביחד, ולהתחייב לעצמה לזמנים קבועים עם אפשרות

  • 3 שיעורים אונליין בזום בכל שבוע

  • שיעור נשימה 1 בכל שבוע

  • גישה לספריית ההקלטות 

 

פעם בשבוע

עלות חודשית 220 שח

  • פעם בשבוע תרגול גופני 

  • פעם בשבוע אפשרות להצטרך לתרגול נשימה

עלות חודשית 350 שח

מתאים למי שרוצה לתרגל בזמן שלה

ללא תלות בלוח זמנים, ובאופן חופשי 

 

  • 3 שיעורים מוקלטים חדשים בשבוע

  • שיעור נשימה 1 מוקלט בשבוע

  • גישה חופשית לספריית ההקלטות המלאה של מעל 300 שיעורים

bottom of page