top of page
  • Writer's pictureענבל טליאז

הרפיה

איך הרפיה משפיעה על הבריאות שלנו ?

תרגול הרפיה הוא תרגול משנה חיים. אפשר וכדאי לטפח ולשכלל את היכולת שלנו להרפות גופנית תודעתית במצב של ערות, ובכך לטפח את מצבנו הבריאותי.


אין זה זה מקרי שהמילים הרפיה וריפוי נגזרות מצלילים זהים. שכן, הרפיה טומנת בחובה ריפוי. כשאנחנו מרפות את אברי הגוף, באופן מודע וער (שלא בדומה למצב שינה) אנחנו מטפחות את הידע המולד של גוף האדם לרפא את עצמו – לשחרר מתחים שמצטברים בשלד, בשריר ובתודעה ובכך לתמוך בבריאות.


בחיי היומיום של העידן הנוכחי ידוע שכמות המתחים שאנו צוברים אינה מבוטלת כלל – כמות המידע, עבודות תובעניות, מצב עולמי/ מדיני/ כלכלי יוצרים הלך רוח מתוח. חשוב לציין, מתח במידה נכונה הוא טוב ומועיל, אך כאשר הוא הופך לכרוני נוצר חוסר איזון של מערכת העצבים האוטונומית, וכך אנחנו נמצאות במתח יומיומי ותפקודי הגוף שלנו בהתאם נמצאים במצב לא מאוזן שעלול לפגוע בבריאות שלנו.


הקשר בין מתח למחלות

כדי להבין את הקשר בין מתח למחלות, חשוב שנכיר את מערכת העצבים האוטונומית. מערכת זו אחראית על דופק, לחץ דם, קצב נשימה, טמפרטורת גוף ועוד. לאורך היום מערכת העצבים נמצאת ב"גלים" בהתאם לסיטואציות שאנו חווים. כך שאנחנו נמצאות בין מצב של עוררות / דריכות לבין מצב של רגיעה / מנוחה, במינונים שונים.


לדוגמא, כשאת בסיטואציה בה את מרגישה סכנה, מערכת העצבים שלך פועלת באופן סימפתטי ויוצרת מצב גופני דרוך שמוכן להגיב לסכנה: הדופק עולה, לחץ הדם עולה, קצב הנשימה עולה. באופן הפוך כשאת בסיטואציה בה את מרגישה בנוח ובטוחה מערכת העצבים שלך פועלת באופן פרה-סימפתטי דופק נינוח, לחץ דם נינוח, קצב נשימה רגוע.


במצב תקין/ בריא אנחנו נעות במלך היום בין סיטואציות שונות שמעלות תחושות שונות, ובהתאם מערכת העצבים תבטא באופן מאוזן פלוסים / מינוסים לדופק, קצב נשימה, ולחץ דם (ישנן השפעות נוספות, אך אני מציינת באופן מתומצת, מה שרוולנטי למאמר).


במצב של מתח יומיומי שפוקד הרבה מאיתנו בעידן הנוכחי, האיזון של מערכת העצבים האוטונומית מופר, כך שברוב שעות היום המערכת נוטה להיות סימפטית. כלומר, במצב של דופק גבוה, לחץ דם גבוה, קצב נשימה מואץ – הפוגעים במצבנו הבריאותי ומעוררים מצב של חולי.


איך הרפיה משפיעה על מערכת העצבים האוטונומית ?

הרפיה היא תרגול פשוט, לכאורה. ההנחיה בהרפיה היא להרפות איברים אל הקרקע, לנוח באופן מודע בעודנו ערות למשך 5-15 דק (לעתים יותר). מערכת העצבים האוטונומית בזמן הרפיה תפעל באופן פרה-סימפתטי, משמע - דופק, קצב נשימה ולחץ דם רגועים/ מופחתים. לאורך ההרפיה אנחנו תורמות לאיזון של מערכת העצבים האוטונומית ובעצם מזינות את הפעילות הפרה-סימפטית שלה, באופן שמפחית את ההצטברות היומית של מתח למערכת. ככל שהערכת שלנו מורגלת להיות יותר סימפטית/ דרוכה / מתוחה כך חשיבות ההרפיה גדלה, וכמו כן כדאי שתרגל יותר על מנת לתרום לאיזון המערכת באופן שיתמוך במצבנו הבריאותי.


הנחיה לתרגול הרפיה

ממש בקרוב אעלה לכאן סירטון רלוונטי :) תודה עלהסבלנות
bottom of page