הנה קישורים לשיעורים נוספים, ללא אביזר וללא מוסיקה. אתן תמיד יכולות להשמיע לעצמכן מוסיקה ברקע :)

שיעור עדין

תרגול יציבות בעמידה וחיזוק במנחי שכיבה

שיעור 3

שיעור 4

שיעור 5

שיעור 6

שיעור 7

שיעור 8

שיעור 9

שיעור 10

שיעור 11

שיעור 12

שיעור 13

שיעור 14

שיעור 15